stat4u


        tel.503174873

Nasze usługi najczęściej wykonujemy na terenie
m.st.Warszawy, powiatu warszawskiego zachodniego
oraz powiatu pruszkowskiego...

        Nasza oferta obejmuje w zasadzie cały asortyment  prac geodezyjnych dostępnych na europejskim rynku.  Najczęściej wykonujemy prace:
 - mapy do celów projektowych,
 - uzgodnienia ZUD,
 - tyczenia granic nieruchomości,
 - tyczenia budynków,
 - tyczenia sieci uzbrojenia terenu,
 - inwentaryzacje
 - obmiary powierzchni lokali